ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengancam akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan