Sangat disayangkan citra seorang kepala sekolah yang menjadi panutan para guru pengajar dan murid